Obchodní podmínky a zóny rozvozu

Podmínky užití provozovatele webové stránky https://pivniceufertu.adaptee.cz (dále jen Web). Milan Feřt, Gerská 1866/60, 323 00 Plzeň, IČO: 61801241 (dále jen Provozovatel).

1. Úvodní ustanovení

 • Provozovatel provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).
 • Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.

2. Předmět objednávky

 • Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem.
 • Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.
 • Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání u obsluhy. 
 • Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím We­bu.
 • Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS.

3. Platba a doprava

 • Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům
 • Uživatel může platit objednávku pouze v hotovosti.
 • Doprava je účtována dle platného ceníku viz. zóny rozvozu.
Název Cena Dostupné od Zdarma od
Zóna Historické centrum 89 Kč 99 Kč -
Zóna CAN 99 Kč 99 Kč -
Zóna Lochotínská 89 Kč 129 Kč -
Zóna Roudná 1 99 Kč 129 Kč -
Zóna Předměstí Bory 99 Kč 99 Kč -
Zóna Předměstí Doudlevce 99 Kč 139 Kč -
Zóna Borská 99 Kč 139 Kč -
Zóna Bory 99 Kč 139 Kč -
Zóna Doudlevce 99 Kč 139 Kč -
Zóna Bory Univerzita 109 Kč 139 Kč -
Zóna U Nové Hospody 109 Kč 159 Kč -
Zóna České Údolí 119 Kč 159 Kč -
Zóna Výsluní 139 Kč 169 Kč -
Zóna Škodovy Závody 99 Kč 139 Kč -
Zóna Litice 139 Kč 299 Kč -
Zóna Radobyčice 119 Kč 199 Kč -
Zóna Valcha 139 Kč 299 Kč -
Zóna Lhota 139 Kč 399 Kč -
Zóna K Sulkovu 139 Kč 399 Kč -
Zóna Podhájí 99 Kč 199 Kč -
Zóna Zoo 79 Kč 109 Kč -
Zóna Domažlická 1 99 Kč 139 Kč -
Zóna Domažlická 2 109 Kč 139 Kč -
Zóna Nová Hospoda 119 Kč 249 Kč -
Zóna Skvrňany 1 99 Kč 139 Kč -
Zóna Skvrňany 2 109 Kč 249 Kč -
Zóna Skvrňany 3 109 Kč 249 Kč -
Zóna Chebská 109 Kč 249 Kč -
Zóna Křimice 119 Kč 249 Kč -
Zóna Radčice 119 Kč 249 Kč -
Zóna Brůdek 119 Kč 249 Kč -
Zóna Malesice 129 Kč 299 Kč -
Zóna Bolevecká 79 Kč 149 Kč -
Zóna Alej Svobody 79 Kč 149 Kč -
Zóna FN Lochotín 79 Kč 149 Kč -
Zóna Kotíkovská 79 Kč 169 Kč -
Zóna Roudná 2 79 Kč 149 Kč -
Zóna Vinice 79 Kč 149 Kč -
Zóna Košutka 1 79 Kč 249 Kč -
Zóna Lochotín 79 Kč 249 Kč -
Zóna Zavadilka 89 Kč 249 Kč -
Zóna Košutka 2 79 Kč 249 Kč -
Zóna Bolevec 89 Kč 249 Kč -
Zóna Malý Bolevec 89 Kč 249 Kč -
Zóna Ferona 89 Kč 249 Kč -
Zóna Bolevecký rybník 89 Kč 249 Kč -
Zóna Ostende 99 Kč 249 Kč -
Zóna Bílá Hora 109 Kč 249 Kč -
Zóna Globus 99 Kč 249 Kč -
Zóna Sylván 109 Kč 249 Kč -
Zóna Jateční 99 Kč 249 Kč -
Zóna Doubravka 99 Kč 249 Kč -
Zóna Švabiny 109 Kč 249 Kč -
Zóna Újezd 109 Kč 249 Kč -
Zóna Rokycanská Tesco 119 Kč 249 Kč -
Zóna Červený Hrádek 129 Kč 249 Kč -
Zóna Bukovec 129 Kč 299 Kč -
Zóna Hlavní nádráží 99 Kč 149 Kč -
Zóna Slovany 1 99 Kč 119 Kč -
Zóna Slovany 2 109 Kč 119 Kč -
Zóna Slovany 3 119 Kč 229 Kč -
Zóna Lobzy 119 Kč 229 Kč -
Zóna Bručná / Hradiště 129 Kč 229 Kč -
Zóna Božkov 129 Kč 229 Kč -
Zóna Čechurov 139 Kč 239 Kč -
Zóna Koterov 129 Kč 239 Kč -
Zóna Černice 129 Kč 249 Kč -

4. Ostatní ujednání

 • Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas Uživatelem není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na Webu
 • Dále má Provozovatel právo odmítnout vyřízení objednávky zejména v těchto případech: Uživatel uvedl zjevně chybné nebo podvodné údaje, Uživatel má špatnou platební morálku, Uživatel objedná takové množství výrobků a produktů, které odporuje obvyklému množství objednávek
 • Uživatel použitím Webu souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele, Provozovatel však prohlašuje, že nebudou poskytnuté osobní údaje Uživatelů poskytnuty třetím stranám

Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2018

Nejoblíbenější restaurace objednávejte na: WWW.JIDLODOMUPLZEN.CZ